094.1111.336

Bảo mật thông tin

Để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng trong quá trình trước trong và sau khi sử dụng dịch vụ tại công ty VHE, Chúng tôi cam kết các mục sau đây:

1. Mục đích, phạm vi thu thập thông tin Khách hàng: Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để làm hợp đồng dịch vụ, liên lạc gửi với khách hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin của Khách hàng: Thông tin chỉ sử dụng cho nội bộ công ty dịch vụ vệ sinh VHE

3- Thời gian lưu trữ thông tin của Khách hàng: 06 kể từ khi không liên lạc khách hàng, thông tin sẽ bị hủy trong cơ sở dữ liệu

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NHÂN SỰ VIỆT NAM
Trụ sở: 93A Tổ 57 Phường Tương Mai Quận Hoàng Mai Hà Nội
Văn phòng: Phòng 501 Tòa Nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội
Tel: (0243) 66616333 - Hotline: 094.1111336 - 0969963553

Dịch vụ vệ sinh văn phòng THEO GIỜ tại Hà Nội - TP Hồ Chí Minh © 2019